سخته

نویسنده: ŞคŞคɳ ✦ 1396/12/28✦16:10✧


موضوع مطلب:
سخته به حرفای کسی گوش بدی
که دوست داری با پشته دست بکوبی تو دهنشکامنت ها: نظرات