کشتمش

نویسنده: ŞคŞคɳ ✦ 1397/01/3✦23:21✧


موضوع مطلب:
_احساست چی شد؟
+کشتمش...!
_چرا؟
+باید اینکارو میکردم چون داشت منو میکشت!کامنت ها: نظرات