سرنوشت؟!

نویسنده: ŞคŞคɳ ✦ 1397/01/8✦04:33✧


موضوع مطلب:
گاهی بعضی حرفا تو قالب کلمات نمیگنجه
انگار بعضی وقت ها سکوت بهترین کاره
و اینکه زل بزنی تو چشماش
نگاهت همه ناگفتنی ها رو میگه   
فریاد میزنه
انقد بلند که میتونه کر کنه
الان باید تو چشمای کی زل بزنم؟
سرنوشت؟!کامنت ها: نظرات