زیادی صاف بودیم

نویسنده: ♛..Mahtab..♛ ✦ 1397/01/21✦00:00✧

زیادی صاف بودیم
اما یادمون نبود
آدما تو جاده صاف
بیشتر لایی میکشنکامنت ها: نظرات