غلط املایی

نویسنده: ♛..Mahtab..♛ ✦ 1397/01/22✦00:00✧

غلط املایی بیش نبودی
زیرت خط کشیدم و دو بار از روت نوشتم
که دیگه تکرار نشی...کامنت ها: نظرات