دختری که خودش

نویسنده: ♛..Mahtab..♛ ✦ 1397/01/27✦03:08✧

دختری که خودش
میاد دنبالت مشکلی نداره
تو مشکل داری که نمیفهمی...
دوست داشتن الزاما همیشه از طرف مرد نیستکامنت ها: نظرات